Systemovervågning

Systemovervågning, varsling, og driftssikkerhed.

Vil du gerne varsles hvis udstyr eller systemer går ned ?
Driften af et firma er mange gange afhængig af, at udstyr eller systemer er tilgængelige,
når der er behov for dem. Hvis de ansatte møder ind til systemer der ikke kan anvendes,
spildes der kostbar tid. Det er også muligt at få systemet til at foretage sig aktive ting,
ud fra definerede advarsler. Dette kunne være at genstarte services, servere, eller
maskiner gennem fjernstyrede kontakter.

Vi tilbyder at etablere overvågningsløsninger, som en appliance, på dedikeret
hardware, med varsling gennem mail og SMS, til de nøglemedarbejdere som skal
informeres.

Anvendelse af Open Source løsninger sikrer en lav etableringsomkostning, hvor alle kan
være med.

Gennemprøvet hardware og software sikrer en stor stabilitet på disse løsninger.

Systemovervågning baseret på Nagios Core - logo

Nagios Core, The Industry Standard In IT Infrastructure Monitoring

Løsningen tilbyder et lettilgængeligt taktisk overblik, gennem browseradgang eller App.

Systemovervågning baseret på Nagios - overblik over system- og netværksstatus via browser eller app

Vi står for komplet opsætning med udgangspunkt i en tæt dialog med jer. Vi har en basisopsætning, som let kan tilpasse med typiske overvågningsfunktioner og -opgaver. Ønskes udvikling af skræddersyede moduler på platformen, hjælper vi også med det.

Vi sørger for grundig undervisning i daglig brug af systemovervågningen og tilbyder drifts- og brugersupport aftaler efter behov efterfølgende.

Kontakt os endelig for yderligere information og en snak om jeres behov.

Vi har lokale konsulenter tilknyttet i det meste af landet.