IT - Sikkerhed

Vi hjælper jer med sikkerheden og GDPR – og tager det ned på et praktisk anvendeligt niveau

Din virksomheds digitale sikkerhed

Digitalisering og anvendelse af IT generelt, stiller store krav til god IT-sikkerhed og til nogle gode og sikre rutiner. Dertil kommer krav til overholdelse af Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Jeg har gjort det til mit speciale, at rådgive og hjælpe virksomheder med ITsikkerhed og GDPR i praksis.

EU’s databeskyttelsesregler og Digitalisering

Primære områder

  • IT-sikkerhed og beskyttelse mod cyberkriminalitet,
  • Persondata / GDPR, strategi og forretningsplanlægning,
  • HR og personalejura,
  • Kompetenceudvikling og Awareness træning,
  • Databehandleraftaler og privatlivspolitikker
  • Drift og procesoptimering,
  • Rådgivning om valg af teknologi & processer ifbm.
  • Digitaliseringsprojekter, og imødegåelse af trusler om disruption

Produkter

En dags workshop.

Et indledende møde og sparring om din virksomheds behov

Et gennemgangs- / implementeringsforløb.

Vi går ind i løsninger for din virksomhed, hvem skal involveres, indsatsområder i prioriteret orden, årsplan som nedbrydes i sprint Jeres organisation kan håndtere, etc. Vi kan være med hele vejen og sikre I altid lever op til gældende regler for området.

Abonnement

Abonnement på GDPR konsulent arbejde, oplæringssessioner og IT-systemer til at holde styr på dokumentations- og kontrolarbejdet.

Kevin Peter Gade Direktør Open Company

Referencer

IT- sikkerhed og GDPR – kom godt fra start

Underviser og facilitator på dette workshop. Forløb, afholdt i fællesskab med Iværksætter Danmark, Erhvervshus Nordjylland og Business Rebild.

Kevin Peter Gade Direktør Open Company

Kevin Peter Gade

Jeg er certificeret persondataspecialist, men har tilegnet størstedelen af min viden ved at arbejde hands-on med konkrete sager indenfor IT-sikkerhed og GDPR i mit daglige arbejde.